Tây Du Chi Lộ

Hoan nghênh các Thí Chủ đã đến với Tây Du Chi Lộ - Webgame nhập ma Tây Du đầu tiên tại Việt Nam..
Tây Du Chi Lộ là một tính năng đặc sắc, có một không hai. Có một số tính năng trong game, buộc phải hoàn thành mục tiêu trong Tây Du Chi Lộ mới có thể mở khóa được. Bấm chọn nút "Tây Du Chi Lộ" để mở giao diện.

Thí Chủ phải hoàn thành thí luyện theo thứ tự 1, 2, 3, 4, ... nếu không theo thứ tự sẽ không hoàn thành được thí luyện sau. Sau khi hoàn thành, sẽ nhận được phần thưởng. Hoàn thành hết bảng thí luyện, sẽ đột phá cảnh giới, mở thêm tính năng mới (như chế tạo được đồ cam trở lên). Ngoài ra, hoàn thành Tây Du Chi Lộ có thể thu thập được đồng hành Sa Đệ.

Tây Du Chi Lộ - Webgame nhập ma Tây Du đầu tiên tại VN.

Bần Tăng Kính Bút!