Hội hóa trang

Hoan nghênh các Thí Chủ đã đến với Tây Du Chi Lộ - Webgame nhập ma Tây Du đầu tiên tại Việt Nam..
Hội hóa trang là nơi để các Thí Chủ thử vận may của mình. Bấm vào biểu tượng "Hóa Trang" để tham gia.

Có 2 loại rút: rút nạp và rút tiêu hao.

I/ Rút nạp

Mỗi ngày tích lũy nạp vượt quá 500 vàng được 01 lần rút

II/ Rút tiêu hao

Tốn 400 vàng để rút

Vì sao gọi đây là tính năng đặc sắc?

Vì Thí Chủ có thể rút được VÀNG KHÔNG KHÓA, rương toàn năng, rương tiềm năng, đá chế tạo cam, đỏ và vô số vật phẩm quý hiếm khác.

Lưu ý: Mỗi ngày chỉ được rút 01 lần mỗi loại.

 

Tây Du Chi Lộ - Webgame nhập ma Tây Du đầu tiên tại VN.

Bần Tăng Kính Bút!