Đồng Hành

Hoan nghênh các Thí Chủ đã đến với Tây Du Chi Lộ - Webgame nhập ma Tây Du đầu tiên tại Việt Nam..
Trên đường thỉnh kinh, Thí Chủ cần phải có đồng hành để bảo vệ, hoặc làm bầu bạn với nhau. Bấm nút "Đồng hành" để mở giao diện

Để mở được đồng hành, Thí Chủ cần phải thu thập đủ mảnh hồn của đồng hành. Tùy vào phẩm chất đồng hành mà số lượng mảnh hồn ít hay nhiều. Mảnh hồn có thể kiếm trong hoạt động, nhiệm vụ, sự kiện trong game, Tây Du Chi Lộ.

Mỗi đồng hành sẽ có chiêu bổ trợ và hỗ trợ thuộc tính khác nhau cho nhân vật.

Sau khi mở đồng hành, cần thu thập thêm Tiến Cấp Đơn - Đ.H để tăng bậc. Bậc càng cao thì thuộc tính đồng hành càng tăng cao.

Tây Du Chi Lộ - Webgame nhập ma Tây Du đầu tiên tại VN.

Bần Tăng Kính Bút!