Tiên Đồng

Hoan nghênh các Thí Chủ đã đến với Tây Du Chi Lộ - Webgame nhập ma Tây Du đầu tiên tại Việt Nam..
Trong quá trình vượt biên thỉnh chân kinh, Thí Chủ cần phải có Tiên Đồng để hỗ trợ. Để mở giao diện Tiên Đồng, bấm nút "C" hoặc bấm vào nút nhân vật.

Bấm chọn nút "Tiên Đồng" (ô màu xanh)

Tiên Đồng có tổng cộng 12 bậc, mỗi bậc sẽ thay đổi ngoại hình. Để tiến cấp Tiên Đồng, cần phải có "Tiến Cấp Đơn - Đồng". Có thể thu thâp trong phó bản tiến cấp  (sẽ nói rõ hơn trong mục "hoạt động phó bản" - "phó bản đơn")

Một số hình ảnh tiến cấp Tiên Đồng

 

Tây Du Chi Lộ - Webgame nhập ma Tây Du đầu tiên tại VN.

Bần Tăng Kính Bút!