Thú Cưỡi

Hoan nghênh các Thí Chủ đã đến với Tây Du Chi Lộ - Webgame nhập ma Tây Du đầu tiên tại Việt Nam..
Trong quá trình vượt biên thỉnh chân kinh, Thí Chủ cần phải có trợ thủ đắc lực, đó là Thú Cưỡi. Để mở giao diện thú cưỡi, bấm nút "C" hoặc bấm vào nút nhân vật.

Bấm chọn nút "Thú Cưỡi" (ô màu xanh)

Thú cưỡi có tổng cộng 12 bậc, mỗi bậc sẽ thay đổi ngoại hình. Thú cưỡi cũng có ô trang bị dành riêng cho mình để tăng lực chiến. Để tiến cấp thú cưỡi, cần phải có "Tiến Cấp Đơn - Cưỡi". Có thể thu thâp trong phó bản tiến cấp (sẽ nói rõ hơn trong mục "hoạt động phó bản" - "phó bản đơn")

Một số hình ảnh tiến cấp thú cưỡi

 

Tây Du Chi Lộ - Webgame nhập ma Tây Du đầu tiên tại VN.

Bần Tăng Kính Bút!