Pháp Trận

Hoan nghênh các Thí Chủ đã đến với Tây Du Chi Lộ - Webgame nhập ma Tây Du đầu tiên tại Việt Nam..
Trong quá trình vượt biên thỉnh chân kinh, Thí Chủ cần phải có Pháp Trận để bày binh bố trận. Để mở giao diện Pháp Trận, bấm nút "C" hoặc bấm vào nút nhân vật.

Bấm chọn nút "Pháp Trận" (ô màu xanh)

Pháp Trận có tổng cộng 12 bậc, mỗi bậc sẽ thay đổi ngoại hình. Để tiến cấp Pháp, cần phải có "Tiến Cấp Đơn - Trận". Có thể thu thâp trong phó bản tiến cấp (sẽ nói rõ hơn trong mục "hoạt động phó bản" - "phó bản đơn")

Một số hình ảnh tiến cấp Pháp Trận

Tây Du Chi Lộ - Webgame nhập ma Tây Du đầu tiên tại VN.

Bần Tăng Kính Bút!