Pháp Bảo

Hoan nghênh các Thí Chủ đã đến với Tây Du Chi Lộ - Webgame nhập ma Tây Du đầu tiên tại Việt Nam..
Trong quá trình vượt biên thỉnh chân kinh, Thí Chủ cần phải có Pháp Bảo để diệt trừ yêu ma quỷ quái. Để mở giao diện thú cưỡi, bấm nút "C" hoặc bấm vào nút nhân vật.

Bấm chọn nút "Pháp Bảo" (ô màu xanh)

Pháp bảo có tổng cộng 12 bậc, mỗi bậc sẽ thay đổi ngoại hình. Pháp bảpo cũng có ô trang bị & tư chất đơn dành riêng cho mình để tăng lực chiến. Để tiến cấp pháp bảo, cần phải có "Tiến Cấp Đơn - Bảo". Có thể thu thâp trong phó bản tiến cấp (sẽ nói rõ hơn trong mục "hoạt động phó bản" - "phó bản đơn")

Một số hình ảnh tiến cấp thú cưỡi

Tây Du Chi Lộ - Webgame nhập ma Tây Du đầu tiên tại VN.

Bần Tăng Kính Bút!