Linh Vân

Hoan nghênh các Thí Chủ đã đến với Tây Du Chi Lộ - Webgame nhập ma Tây Du đầu tiên tại Việt Nam..
Trong quá trình vượt biên thỉnh chân kinh, Thí Chủ cần phải có Linh Vân để bay. Để mở giao diện Linh Vân, bấm nút "C" hoặc bấm vào nút nhân vật.

Bấm chọn nút "Linh Vân" (ô màu xanh)

Linh Vân có tổng cộng 12 bậc, mỗi bậc sẽ thay đổi ngoại hình. Để tiến cấp Linh Vân, cần phải có "Bồi Dưỡng Đơn - Vân". Có thể thu thâp trong phó tiến cấp (sẽ nói rõ hơn trong mục "hoạt động phó bản" - "phó bản đơn")

Một số hình ảnh tiến cấp Linh Vân

​​​​​​​

Tây Du Chi Lộ - Webgame nhập ma Tây Du đầu tiên tại VN.

Bần Tăng Kính Bút!