Linh Căn

Hoan nghênh các Thí Chủ đã đến với Tây Du Chi Lộ - Webgame nhập ma Tây Du đầu tiên tại Việt Nam..
Trong quá trình vượt biên thỉnh chân kinh, Thí Chủ cần phải có Linh Căn để hộ thân. Để mở giao diện linh căn, bấm nút "C" hoặc bấm vào nút nhân vật.

Bấm chọn nút "Linh Căn" (ô màu xanh)

Linh Căn có tổng cộng 7 bậc, mỗi bậc sẽ thay đổi ngoại hình. Để tiến cấp Linh Căn, cần phải có "Bồi Dưỡng Đơn - Căn". Có thể thu thâp trong phó bản linh căn, vườn dầo, chiến yêu tháp, treo máy (sẽ nói rõ hơn trong mục "hoạt động phó bản" - "phó bản đơn")

Một số hình ảnh tiến cấp Linh Căn

Tây Du Chi Lộ - Webgame nhập ma Tây Du đầu tiên tại VN.

Bần Tăng Kính Bút!