Cánh

Hoan nghênh các Thí Chủ đã đến với Tây Du Chi Lộ - Webgame nhập ma Tây Du đầu tiên tại Việt Nam..
Trong quá trình vượt biên thỉnh chân kinh, Thí Chủ cần phải có Cánh để di chuyển. Để mở giao diện cánh, bấm nút "C" hoặc bấm vào nút nhân vật.

Bấm chọn nút "Cánh" (ô màu xanh)

Cánh có tổng cộng 12 bậc, mỗi bậc sẽ thay đổi ngoại hình. Cánh cũng có ô trang bị & tư chất đơn dành riêng cho mình để tăng lực chiến. Để tiến cấp Cánh, cần phải có "Tiến Cấp Đơn - Cánh". Có thể thu thâp trong phó bản tiến cấp (sẽ nói rõ hơn trong mục "hoạt động phó bản" - "phó bản đơn")

Một số hình ảnh tiến cấp Cánh

Tây Du Chi Lộ - Webgame nhập ma Tây Du đầu tiên tại VN.

Bần Tăng Kính Bút!