Binh Khí

Hoan nghênh các Thí Chủ đã đến với Tây Du Chi Lộ - Webgame nhập ma Tây Du đầu tiên tại Việt Nam..
Trong quá trình vượt biên thỉnh chân kinh, Thí Chủ cần phải có Binh Khí để chiến đấu, chống lại lũ yêu ma quỷ quái cản bước. Để mở giao diện thú cưỡi, bấm nút "C" hoặc bấm vào nút nhân vật.

Bấm chọn nút "Binh Khí" (ô màu xanh)

Binh Khí có tổng cộng 12 bậc, mỗi bậc sẽ thay đổi ngoại hình. Binh Khí cũng có ô trang bị & tư chất đơn dành riêng cho mình để tăng lực chiến. Để tiến cấp Binh Khí, cần phải có "Tiến Cấp Đơn - Binh". Có thể thu thâp trong phó bản tiến cấp (sẽ nói rõ hơn trong mục "hoạt động phó bản" - "phó bản đơn").

Ngoài ra, đối với Binh Khí, Thí Chủ có thể thay đổi ngoài hình cho Binh Khí, bấm vào nút "ngoại hình" (ô màu xanh). Mỗi ngoại hình đều có yêu cầu riêng để kích hoạt.

Khi lên bậc 8, sẽ mở thêm "Anh Linh", Thí Chủ có thể đột phá để tăng lực chiến của Binh Khí, bấm chọn nút "Anh Linh" (ô màu đỏ)

Một số hình ảnh tiến cấp binh khí

Tây Du Chi Lộ - Webgame nhập ma Tây Du đầu tiên tại VN.

Bần Tăng Kính Bút!