TÚI

Hoan nghênh các Thí Chủ đã đến với Tây Du Chi Lộ - Webgame nhập ma Tây Du đầu tiên tại Việt Nam..
Túi là nơi chứa toàn bộ vật phẩm, trang bị, nguyên liệu, ... mà thí chủ thu thập được. Để mở giao diện "Túi", bấm nút "B" hoặc bấm vào biểu tượng "Túi"

Túi sẽ phân thành nhiều mục để Thí Chủ dễ tìm kiếm, bao gồm: chung, trang bị, nguyên liệu, ấn ký, thần hồn, khác.

Bấm qua từng mục để dễ tìm kiếm vật phẩm, hoặc bấm vào nút xếp để sắp xếp lại các vật phẩm.

Túi còn có thể liên kết nhanh đến kho. Khi không còn đủ ô trống trong túi, hãy bỏ bớt vật phẩm vào kho. Túi có tối đa 280 ô.

Những món trang bị (giáp, vũ khí, đai, hộ kiên, ...) không cần xài, nói chung là "Rác" thì có thể cho vào lò luyện để tăng lực chiến.

Tây Du Chi Lộ - Webgame nhập ma Tây Du đầu tiên tại VN.

Bần Tăng Kính Bút!