Hệ thống Rèn trang bị

Hoan nghênh các Thí Chủ đã đến với Tây Du Chi Lộ - Webgame nhập ma Tây Du đầu tiên tại Việt Nam..

Ngoài hệ thống trang bị nhân vật phong phú, TDCL còn cung cấp cho các thí chủ hệ thống rèn luyện trang bị vô cùng đa dạng, thí chủ có thể tự do sáng tạo, xây dựng cách rèn trang bị khác nhau tùy vào sở thích và sở trường của mỗi nhân vật.

Để vào giao diện rèn, click chọn biểu tượng Rèn, hoặc bấm nút “K”

1/ Cường Hóa

Cường hóa là một phần không thể thiếu nếu muốn trang bị của nhân vật mạnh lên. Để cường hóa cần phải có đá cường hóa, sau khi cường hóa, lực chiến và thuộc tính của trang bị sẽ tăng cao.

Đá Cường Hóa

2/ Chế tạo

Chế tạo để tăng phẩm chất trang bị lên một bậc, từ lam lên tím, từ tím lên cam, … Cần phải có đá chế tạo. Thu thập đủ set đồ cùng phẩm chất sẽ kích hoạt thay đổi ngoại hình và tăng thuộc tính nhân vật

Đá Chế Tạo

3/ Khảm Đá

Để tăng cao thuộc tính của trang bị, một món có thể gắn tối đa 5 viên ngọc từ bậc thấp nhất, sau đó thu thập thêm đá bậc cao hơn để tăng cấp.

4/ Dung luyện

Với những trang bị “rác” không cần xài, đừng bán hay vứt bỏ, mà hãy dùng nó để dung luyện. Khi tích đầy thanh dung luyện, sẽ nhận được toàn bộ thuộc tính dung luyện. Cấp dung luyện càng cao, thuộc tính nhận được càng cao.

5/ Ghép trang bị

Có thể tăng bậc trang bị thông qua tính năng ghép trang bị. Cần 2 trang bị cùng cấp, cùng phẩm chất mới có thể ghép được. Sau khi ghép tự động trang bị.

Tây Du Chi Lộ - Webgame nhập ma Tây Du đầu tiên tại VN.

Bần Tăng Kính Bút!