Tin tức

Hoan nghênh các Thí Chủ đã đến với Tây Du Chi Lộ - Webgame nhập ma Tây Du đầu tiên tại Việt Nam..
Mỗi ngày khi đến với sảnh phúc lợi, các vị Thí Chủ sẽ nhận được vô số lợi ích, phần quà hấp dẫn.  Để vào sảnh phúc lợi, click chọn nút “Phúc Lợi”/

I/ Điểm danh ngày

Hàng ngày điểm danh sẽ nhận quà. Tích đủ số ngày theo mốc sẽ dược thêm một hộp quà. Nếu ngày nào chưa điểm danh thì ngày hôm sau có thể điểm danh bù.

Lưu ý:

  • Có thể dùng vàng để điểm danh bù
  • Điểm danh chỉ tích lũy trong tháng, qua tháng mới sẽ reset toàn bộ.

2/ Quà Cấp

Khi đạt đến cấp độ theo mốc chỉ định, Thí Chủ sẽ được nhận phần thưởng theo mố ( tối thiểu đạt lv 50)


3/ EXP Rời mạng

Thời gian Thí Chủ không online sẽ được hệ thống tích lũy một lượng điểm kinh nghiệm tương ứng, tối đa tích lũy trong 12 tiếng offline. Khi Thí Chủ đăng nhập lần tới sẽ thu hồi đượng lượng lớn điểm kinh nghiệm.

4/ Nhận lại

Nếu Thí Chủ chưa hoàn thành hết nhiệm vụ, hoạt động, phó bản ngày hôm nay, thì ngày hôm sau có thể nhận lại phần thưởng.

  • Dùng vàng khóa nhận lại 70% phần thưởng
  • Dùng vàng nhận lại toàn bộ phần thưởng (Chỉ dành cho VIP Chí Tôn)

5/ Đổi Code

Thí Chủ thu thâp Code (Fanpage, trang chủ, sự kiện, báo chí, …) sau đó nhập vào đây để đổi thưởng.

Tây Du Chi Lộ - Webgame nhập ma Tây Du đầu tiên tại VN.

Bần Tăng Kính Bút!