THIẾT LẬP HỆ THỐNG

Hoan nghênh các Thí Chủ đã đến với Tây Du Chi Lộ - Webgame nhập ma Tây Du đầu tiên tại Việt Nam..
Để thao tác được thuận tiện nhất, phù hợp với thói quen của Thí Chủ, hãy vào thiết lập hệ thống để điều chỉnh cho hợp lý. Chọn nút "thiết lập" (ô màu xanh).

 

Tùy vào sở thích và thói quen mà Thí Chủ hãy thiết lập sao cho thao tác được thuận tiện và dễ dàng nhất nhé!

Tây Du Chi Lộ - Webgame nhập ma Tây Du đầu tiên tại VN.

Bần Tăng Kính Bút!