CỬA HÀNG

Hoan nghênh các Thí Chủ đã đến với Tây Du Chi Lộ - Webgame nhập ma Tây Du đầu tiên tại Việt Nam..
Trong quá trình hành tẩu, Thí Chủ cần phải mua vật phẩm cần thiết như: tiến cấp đơn, đá cường hóa, thẻ đổi tên, ... Để mua vật phẩm, thí chủ click chọn biểu tượng "Tiệm Thần Bí". Ở phiên bản hiện tại, chỉ có thể mua được bằng vàng khóa, vàng, công trạng, quốc gia.

Các vật phẩm bán bằng vàng

Vật phẩm bán bằng vàng khóa.

 

Để thu thập vàng khóa, Thí Chủ hãy vượt phó bản hoặc đi Lục Đạo.

Tây Du Chi Lộ - Webgame nhập ma Tây Du đầu tiên tại VN.

Bần Tăng Kính Bút!

 

Công ty TNHH Nội Dung Số Nguyên Bảo - 73/17 Trần Khánh Dư, Phường Mỹ An, Quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng