Phó bản tiến cấp

Hoan nghênh các Thí Chủ đã đến với Tây Du Chi Lộ - Webgame nhập ma Tây Du đầu tiên tại Việt Nam..
Phó bản tiến cấp là nơi để thí chủ thu thập tiến cấp đơn để tiến cấp cho trang bị, vũ khí của mình. Bấm chọn "Phó bản tiến cấp" để tham gia.

Có tổng cộng 10 loại tiến cấp: thú cưỡi, pháp bảo, đồng hành, binh khí, cánh, linh căn, tiên đồng, pháp trận, hỏa khí, linh vân.

Khi chơi trên 360Game Plus  sẽ được thưởng lần đầu vượt phó bản

Tây Du Chi Lộ - Webgame nhập ma Tây Du đầu tiên tại VN.

Bần Tăng Kính Bút!