Trấn Yêu Tháp

Hoan nghênh các Thí Chủ đã đến với Tây Du Chi Lộ - Webgame nhập ma Tây Du đầu tiên tại Việt Nam..
Trấn yêu tháp là nơi để Thí Chủ treo máy, nhận nhiều EXP. Bấm chọn "Yêu Tháp" để tham gia

Mỗi ngày mở 2 giờ, có thể dùng thẻ để gia hạn. Có 3 tầng, tầng 3 là tầng cao nhất được x2 / x3 / x5 EXP. Mỗi tầng đều có khu an toàn và khu PK

Tây Du Chi Lộ - Webgame nhập ma Tây Du đầu tiên tại VN.

Bần Tăng Kính Bút!