Lục Đạo

Hoan nghênh các Thí Chủ đã đến với Tây Du Chi Lộ - Webgame nhập ma Tây Du đầu tiên tại Việt Nam..
Lục đạo thực chất là leo tháp. Bấm chọn "Lục đạo" để tham gia.

Mỗi ải sẽ có mức thưởng lần đầu khác nhau, ải càng cao thưởng càng nhiều. Có thể càn quét nhanh để vượt ải

Tây Du Chi Lộ - Webgame nhập ma Tây Du đầu tiên tại VN.

Bần Tăng Kính Bút!