Quái công thành

Hoan nghênh các Thí Chủ đã đến với Tây Du Chi Lộ - Webgame nhập ma Tây Du đầu tiên tại Việt Nam..

Hoạt động hàng ngày diễn ra hàng ngày, vào các mốc giờ quy định, Thí Chủ hãy nhớ tham gia đúng giờ. Bấm vào nút "Hoạt Động" để tham gia.

Thời gian hoạt động:

1/ 19:30 - 19:50

Yêu cầu cấp 30

Tây Du Chi Lộ - Webgame nhập ma Tây Du đầu tiên tại VN.

Bần Tăng Kính Bút!