Đặc quyền VIP

Hoan nghênh các Thí Chủ đã đến với Tây Du Chi Lộ - Webgame nhập ma Tây Du đầu tiên tại Việt Nam..
Đặc Quyền VIP giúp Thí Chủ hưởng được những quyền lợi trong quá trình trải nghiệm game. Để mở đặc quyền, click vào nút VIP (ô màu đỏ)

Khi trở thành VIP, sẽ có những loại đặc quyền sau: Phúc Lợi, Nhận, Quyền Hạn.

I/ Phúc Lợi

Có 3 mốc VIP: VIP Hoàng Kim (1 Vàng), VIP Chí Tôn 30 ngày (888 Vàng), VIP Kim Cương 7 ngày (588 vàng)

Khi mở khóa VIP sẽ nhận được phần thưởng tương ứng. 

II/ Nhận

Đạt mốc VIP nhận quà tương ứng. Có tổng cộng 10 mốc VIP. 

III/ Quyền Hạn

Quyền hạn của các loại VIP

 

Muốn biết nhân vật của mình đang ở loại VIP nào. xem ở ô màu đỏ

Tây Du Chi Lộ - Webgame nhập ma Tây Du đầu tiên tại VN.

Bần Tăng Kính Bút!